Máy phát điện

CÓ NÊN CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN CŨ ?

- Máy phát điện cũ vận hành tốt hay không?

- Lợi ích rõ ràng nhất trong việc mua máy phát điện cũ đã qua sử dụng là tiết kiệm chi phí

- Máy phát điện có tầm giá rẻ hơn so với máy phát điện mới rất nhiều nhưng chất lượng được đảm bảo hay không

- Có thể mình đang e ngại về rủi ro mua trúng hàng không chất lượng

- Chế độ bảo hành liệu có được như máy mới

- Nên mua đơn vị nào bây giờ?


Máy phát điện mitsubishi 300kva

Máy phát điện mitsubishi 300kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 25kva

Máy phát điện Mitsubishi 25kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 30kva

Máy phát điện Mitsubishi 30kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 40kva

Máy phát điện Mitsubishi 40kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 50kva

Máy phát điện Mitsubishi 50kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 60kva

Máy phát điện Mitsubishi 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 70kva

Máy phát điện Mitsubishi 70kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 75kva

Máy phát điện Mitsubishi 75kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Perkins 35kva

Máy phát điện Perkins 35kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Mitsubishi 80kva

Máy phát điện Mitsubishi 80kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 90kva

Máy phát điện Mitsubishi 90kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 100kva

Máy phát điện Mitsubishi 100kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 125kva

Máy phát điện Mitsubishi 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 150kva

Máy phát điện Mitsubishi 150kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 25kva

Máy phát điện Komatsu 25kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 175kva

Máy phát điện Mitsubishi 175kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 200kva

Máy phát điện Mitsubishi 200kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Denyo 30kva

Máy phát điện Denyo 30kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Denyo 25kva

Máy phát điện Denyo 25kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 250kva

Máy phát điện Mitsubishi 250kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 35kva

Máy phát điện Komatsu 35kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 350kva

Máy phát điện Mitsubishi 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 450kva

Máy phát điện Mitsubishi 450kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 400kva

Máy phát điện Mitsubishi 400kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 40kva

Máy phát điện Komatsu 40kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 500kva

Máy phát điện Mitsubishi 500kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 45kva

Máy phát điện Mitsubishi 45kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 45kva

Máy phát điện Komatsu 45kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 600kva

Máy phát điện Mitsubishi 600kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 700kva

Máy phát điện Mitsubishi 700kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 850kva

Máy phát điện Mitsubishi 850kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 50kva

Máy phát điện Komatsu 50kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 750kva

Máy phát điện Mitsubishi 750kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Mitsubishi 800kva

Máy phát điện Mitsubishi 800kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 55kva

Máy phát điện Komatsu 55kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 60kva

Máy phát điện Komatsu 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 70kva

Máy phát điện Komatsu 70kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 75kva

Máy phát điện Komatsu 75kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 80kva

Máy phát điện Komatsu 80kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Perkins 25kva

Máy phát điện Perkins 25kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 30kva

Máy phát điện Perkins 30kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 40kva

Máy phát điện Perkins 40kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 45kva

Máy phát điện Perkins 45kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 50kva

Máy phát điện Perkins 50kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Komatsu 90kva

Máy phát điện Komatsu 90kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Perkins 60kva

Máy phát điện Perkins 60kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 70kva

Máy phát điện Perkins 70kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 75kva

Máy phát điện Perkins 75kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 90kva

Máy phát điện Perkins 90kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 100kva

Máy phát điện Perkins 100kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 125kva

Máy phát điện Perkins 125kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Yanmar 25kva

Máy phát điện Yanmar 25kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Perkins 400kva

Máy phát điện Perkins 400kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 150kva

Máy phát điện Perkins 150kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 175kva

Máy phát điện Perkins 175kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 200kva

Máy phát điện Perkins 200kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 250kva

Máy phát điện Perkins 250kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 300kva

Máy phát điện Perkins 300kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 350kva

Máy phát điện Perkins 350kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 500kva

Máy phát điện Perkins 500kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Perkins 600kva

Máy phát điện Perkins 600kva

Xuất xứ : England (Anh Quốc)

Máy phát điện Komatsu 100kva

Máy phát điện Komatsu 100kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 125kva

Máy phát điện Komatsu 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 150kva

Máy phát điện Komatsu 150kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 200kva

Máy phát điện Komatsu 200kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 250kva

Máy phát điện Komatsu 250kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 300kva

Máy phát điện Komatsu 300kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 350kva

Máy phát điện Komatsu 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 400kva

Máy phát điện Komatsu 400kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 450kva

Máy phát điện Komatsu 450kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 1000kva

Máy phát điện Komatsu 1000kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 500kva

Máy phát điện Komatsu 500kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 600kva

Máy phát điện Komatsu 600kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 700kva

Máy phát điện Komatsu 700kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 750kva

Máy phát điện Komatsu 750kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 800kva

Máy phát điện Komatsu 800kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 30kva

Máy phát điện Yanmar 30kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 600kva

Máy phát điện Yanmar 600kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 40kva

Máy phát điện Yanmar 40kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 45kva

Máy phát điện Yanmar 45kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 50kva

Máy phát điện Yanmar 50kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 60kva

Máy phát điện Yanmar 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 75kva

Máy phát điện Yanmar 75kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 80kva

Máy phát điện Yanmar 80kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 90kva

Máy phát điện Yanmar 90kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Hino 25kva

Máy phát điện Hino 25kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 100kva

Máy phát điện Yanmar 100kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 125kva

Máy phát điện Yanmar 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 150kva

Máy phát điện Yanmar 150kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 200kva

Máy phát điện Yanmar 200kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 250kva

Máy phát điện Yanmar 250kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 300kva

Máy phát điện Yanmar 300kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 350kva

Máy phát điện Yanmar 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 450kva

Máy phát điện Yanmar 450kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 500kva

Máy phát điện Yanmar 500kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 35kva

Máy phát điện Yanmar 35kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 750kva

Máy phát điện Yanmar 750kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Yanmar 1000kva

Máy phát điện Yanmar 1000kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 25kva

Máy phát điện Isuzu 25kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 30kva

Máy phát điện Isuzu 30kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 35kva

Máy phát điện Isuzu 35kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 40kva

Máy phát điện Isuzu 40kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 45kva

Máy phát điện Isuzu 45kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 60kva

Máy phát điện Isuzu 60kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 70kva

Máy phát điện Isuzu 70kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 75kva

Máy phát điện Isuzu 75kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 90kva

Máy phát điện Isuzu 90kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 100kva

Máy phát điện Isuzu 100kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 125kva

Máy phát điện Isuzu 125kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 150kva

Máy phát điện Isuzu 150kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 175kva

Máy phát điện Isuzu 175kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 200kva

Máy phát điện Isuzu 200kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 225kva

Máy phát điện Isuzu 225kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 250kva

Máy phát điện Isuzu 250kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 300kva

Máy phát điện Isuzu 300kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 350kva

Máy phát điện Isuzu 350kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 400kva

Máy phát điện Isuzu 400kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Isuzu 700kva

Máy phát điện Isuzu 700kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 30kva

Máy phát điện Komatsu 30kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Komatsu 300kva

Máy phát điện Komatsu 300kva

Xuất xứ : Nhật Bản

Máy phát điện Denyo 50kva

Máy phát điện Denyo 50kva

Xuất xứ : Nhật Bản


Bạn đang cần mua máy phát điện

Máy phát điện giá rẻ

Chúng tôi chuyên cung cấp máy phát điện công nghiệp trên cả nước, bán máy phát điện nhập chính hãng CŨ và MỚI với giá tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN THỊNH PHÁT

Kho hàng: 278 - 280 Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình, Q.9 , TP.HCM

Email: [email protected]

Website : http://mayphatdiencunhapkhau.com

Hotline : 0909.153.183 - 0988.144.847

Giới thiệu

Công ty Nguyên Thịnh Phát đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp máy phát điện. Chúng tôi chuyên bán các loại máy phát điện chính hãng CŨ và MỚI.

Với MÁY PHÁT ĐIỆN CŨ chính hãng chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng máy còn tốt từ 85-99% nhưng giá thành thì rất thấp. Hãy liên hệ Nguyên Thịnh Phát để chúng tôi có thể giúp bạn chọn được máy phù hợp nhất.